ماه: جولای 2022

خرید کاندوم

در داروخانه به جای کاندوم چه بگوییم

خرید کاندوم بدون خجالت هنگامی که برای خرید کاندوم به فروشگاهی مراجعه می کنید، نباید با صدای رسا جلوی افراد دیگر که ممکن است خانم و آقا و یا یک بچه یا نوجوان کنجکاو هم در بینشان باشد درخواستتان را با تمام جزئیات بگویید، ولی نباید خریدی کورکورانه که با خواسته و احتیاج شما مطابق