127 میلیون برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کارآفرینان در آذربایجان وام سبک در AZN صادر شده است

127 میلیون برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کارآفرینان در آذربایجان وام سبک در AZN صادر شده است

[ad_1]

سال گذشته صندوق توسعه کارآفرینی در مجموع 397 میلیون دلار به مشاغل پرداخت کرد. 127 میلیون AZN برای تأمین مالی 908 پروژه سرمایه گذاری وام سبک در AZN صادر شد.

وزارت اقتصاد به APA-Economics گفت که با این وام ها بیش از 2700 شغل جدید ایجاد می شود.

در سال 2020 ، 58٪ از وامهای نرم به توسعه بخش کشاورزی ، 42٪ به تولید و فرآوری محصولات صنعتی و سایر مناطق اختصاص می یابد. 79٪ وامهای نرم در مناطق و 21٪ در شهرکهای باکو قرار می گیرد.

وام های ترجیحی به کارآفرینان در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>