یک دانشگاه ایتالیایی-آذربایجانی تأسیس شده و مکانی برای دانشگاهی در باکو اختصاص داده شده است

یک دانشگاه ایتالیایی-آذربایجانی تأسیس شده و مکانی برای دانشگاهی در باکو اختصاص داده شده است

[ad_1]

“من می خواهم در مورد برنامه هایمان به تو بگویم. من مطمئن هستم که شما در مورد آن می دانید. با این حال ، ما در این راستا کار می کنیم. این موضوع مربوط به تأسیس دانشگاه ایتالیایی-آذربایجانی در باکو است. ما در حال حاضر فضا را کنار گذاشته ایم. در حال حاضر کار برای تأسیس دانشگاه آغاز شده است.

APA گزارش داد که الهام علی اف رئیس جمهور این کشور را در 3 فوریه هنگام پذیرایی از هیأتی به سرپرستی فابریزیو دی آماتو ، رئیس گروه ایتالیایی Maire Tecnimont در قالب ویدئویی گفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه این موضوع در سطح دولت نیز مورد توافق قرار گرفته است ، خاطرنشان كرد: “من امیدوارم كه اگر سخت كار كنیم ، بتوانیم این كار را امسال آغاز كنیم. زیرا این شاخص خوبی برای دوستی ما خواهد بود و در عین حال در تهیه و آموزش جوانان آذربایجانی در تخصصهایی که اقتصاد ما در آینده به آنها نیاز دارد تا بتوانند این بنگاهها ، این صنایع را مدیریت کنند بسیار مهم است. این همچنین به تقویت روابط دوستانه نزدیک بین کشورهای ما کمک خواهد کرد. “

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>