“یکی از منابع اصلی آلودگی هوا در باکو حمل و نقل است”

“یکی از منابع اصلی آلودگی هوا در باکو حمل و نقل است”

[ad_1]

“یکی از منابع اصلی آلودگی هوا در باکو ، حمل و نقل است.”

APA گزارش داد که این موضوع را رئیس خدمات ملی آب و هواشناسی اومایرا تاگیوا در “ساعت خبر” بیان کرد. وی با بیان اینکه البته میزان آلودگی هوا در مناطق دارای ترافیک سنگین کمی بیشتر از مناطق دیگر است گفت:

وی گفت: “همه ما این مناطق را می شناسیم.” وزارت حفاظت از محیط زیست و کل دولت اقدامات خاصی را در این زمینه انجام می دهند. انجام اقداماتی از جمله کیفیت سوخت های مورد استفاده در حمل و نقل ، محدود کردن استفاده از اتومبیل های قدیمی می تواند وضعیت را بهبود بخشد.

رئیس این سرویس همچنین گفت: طبق تجزیه و تحلیل 5 ساله ، آلودگی هوا در ژانویه امسال نسبت به دوره قبل حدود 30 درصد بهبود یافته است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>