گونه جدیدی از زنبورعسل در نخجوان کشف شده است

گونه جدیدی از زنبورعسل در نخجوان کشف شده است

[ad_1]

گونه جدیدی از زنبورعسل در جانوران نخجوان کشف شده است.

ANAS به APA گفت که در نتیجه سفرهای علمی متعدد با کارمند مرکز تحقیقات تنوع بیولوژیکی شاخه خاور دور آکادمی علوم روسیه ، دکتر فلسفه ماکسیم یوریویچ پروشالیکی و دانشمندان آذربایجانی ، گونه جدیدی از زنبورها – Hoplisoides flavescens ( رازک زرد) اولین بار برای علم جهان مورد توجه قرار گرفت.

Hoplisoides ، تیره ای از زنبورهای کندوکاو ، در تمام مناطق جانورشناسی جهان به جز استرالیا یافت می شود. 10 گونه از جنس در پارینه باستان ، 10 در منطقه شرقی ، 17 در منطقه Afrotropic ، 28 در منطقه Neotropic ، 9 در میانه و 8 در Neotropic-Middle وجود دارد. این گونه زنبورها لانه های چند سلولی را در خاک ایجاد می کنند ، خصوصاً در خاک ماسه ای و برهنه. آنها به عنوان گونه های مفید زنبورها ، لارو حشرات برگریز را شکار می کنند و نقش مهمی در تنظیم بیولوژیکی تعداد آنها دارند.

هپلیزوئیدهای زرد با وجود یک رنگ زرد در شکم مزوزوم و عمدتاً یک جناغ متازومی متمایل به زرد از همه گونه های کهنه سرخ تفاوت دارند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>