چین: بیش از 900 میلیون دوز واکسن کرونر استفاده شده است

چین: بیش از 900 میلیون دوز واکسن کرونر استفاده شده است

[ad_1]

امروز ، چهارشنبه ، کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد از روز سه شنبه بیش از 923.9 میلیون دوز واکسن کرونا در اختیار شهروندان چینی قرار گرفته است.

طبق آژانس خبری چین (شین هوا) ، این کمیسیون قول داده است که از عرضه پایدار واکسن اطمینان حاصل کرده و واکسیناسیون گسترده را تسهیل کند.

در تاریخ 3 ژوئن ، چین اعلام کرد که بیش از 700 میلیون دوز واکسن استفاده کرده است و از آن زمان در کمتر از دو هفته بیش از 200 میلیون دوز استفاده کرده است.

همچنین بخوانید چین 500000 دوز واکسن کرونر به مالزی ارائه می کند[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>