پارلمان برای مجازات نسل کشی های ارمنستان تلاش خواهد کرد

پارلمان برای مجازات نسل کشی های ارمنستان تلاش خواهد کرد

[ad_1]

در جلسه کمیته حقوق بشر پارلمان ، برای مجازات عاملان جنایات جنگی که در طول جنگ بزرگ میهنی مرتکب شده اند ، کار خواهد شد.

APA گزارش می دهد که این در برنامه کاری جلسه بهار کمیته حقوق بشر مجلس در سال 2021 گنجانده شده است.

اشاره شد که در طول جلسه ، فعالیت هایی برای مجازات نسل کشی ، تجاوز ، پاکسازی قومی و سایر جنایات بین المللی انجام شده توسط ارمنستان علیه آذربایجان انجام خواهد شد ، از جمله جنایات جنگی که در طول جنگ بزرگ میهنی انجام شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>