وی به عنوان رئیس بنیاد یاشات منصوب شده است

وی به عنوان رئیس بنیاد یاشات منصوب شده است

[ad_1]

وی به عنوان رئیس بنیاد یاشات منصوب شده است.

APA گزارش داد که الوین حسین اف کهنه کار قره باغ به عنوان رئیس بنیاد منصوب شده است. الوین حسینوف این واقعیت را برای APA تأیید کرد.

رابعه جعفروا ، مدیر پروژه ASAN Letter ، به عنوان معاون بنیاد منصوب شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>