وزارت بهداشت از شهروندان خواست که فقط به اطلاعات ارگان های رسمی اعتماد کنند

وزارت بهداشت از شهروندان خواست که فقط به اطلاعات ارگان های رسمی اعتماد کنند

[ad_1]

“جهش جدید در ویروس COVID-19 که در شبکه های اجتماعی شیوع یافته است ، کودکان را تحت تأثیر جدی قرار می دهد و ضبط صوتی محل استقرار کودکان در بیمارستان ها واقعیت را منعکس نمی کند.

وزارت بهداشت به APA گفت: “سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای در مورد جهش جدید گفت که هیچ واقعیتی در مورد خطر برای کودکان وجود ندارد.

با توجه به حساسیت این موضوع ، ما از شهروندان می خواهیم فقط به اطلاعات ارگان های رسمی اعتماد کنند. “

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>