“مرکز منطقه ای ICESCO که در آذربایجان افتتاح می شود ممکن است در آینده به شوشا منتقل شود”

“مرکز منطقه ای ICESCO که در آذربایجان افتتاح می شود ممکن است در آینده به شوشا منتقل شود”

[ad_1]

“ما پیشنهاد داده ایم که در آینده مرکز منطقه ای ICESCO را به شوشا منتقل کنیم.”

APA گزارش داد كه سلیم بن محمد مالك ، مدیر كل سازمان علوم ، آموزش و فرهنگ جهان اسلام (ایكسكو) این را در یك كنفرانس مطبوعاتی در دانشگاه ADA گفت.

مدیرکل گفت که افتتاح دفتر منطقه ای در باکو متناسب با شرایط فعلی است ، اما پیشنهاد انتقال دفتر منطقه ای ICESCO در شوشا می تواند با احیای شهر شوشا و بازگشت زندگی به حالت عادی اجرا شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>