ماشینی در سالیان آتش گرفت

ماشینی در سالیان آتش گرفت

[ad_1]

ماشینی در سالیان آتش گرفت.

APA گزارش داد ، به نقل از وب سایت وزارت شرایط اضطراری ، سقف یک گاراژ به مساحت 30 متر مربع در منطقه در 5 متر مربع و داخل ماشین پارک شده برای تعمیر VAZ سوخته است. بقیه گاراژ از آتش سوزی محافظت می شود.

آتش توسط سرویس های آتش نشانی خاموش شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>