فی مزاد علنی .. «فیراری ترامب» معروضة للبيع

فی مزاد علنی .. «فیراری ترامب» معروضة للبيع

[ad_1]

4 4 4 4 ் سري 4 4 4 إ 4 4 4 4 4 إ 4 4 4 4 إ 4 4 4 4 إ 4 4 4 إ 4 4 4 4 إإ 4 4 إ 4 4 4 إ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

وعن مواصفات السيارة ، يتحدث موقع “بيزنس إنسايدر” فيشير إلى أن الفيراري موديل 2007 ، وسط حوالي 6910 اميال (به بيشتر از 11 آيف كيلومتر) ، وهي بتصميم اين است كه از البلايگان البلائيك استفاده كنيد. همه اطلاعات در دسترس است

موضوع: ..احد .. “فراری”

بازگشت به وثائق السيارة تحمل توقيع ترامب الشخصي وعنوان تسجيلها هو برج ترامب الشهير.

یکی از محبوب ترین هتل ها از 7 تا 16 شانزدهم ، شانزدهم ژانویه[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>