“عدم اطمینان که با Brexit آغاز شد تنها با جایگاه ترکیه در خانواده اتحادیه اروپا قابل رفع است.”

“عدم اطمینان که با Brexit آغاز شد تنها با جایگاه ترکیه در خانواده اتحادیه اروپا قابل رفع است.”

[ad_1]

“عدم اطمینان که با Brexit آغاز شده است تنها از طریق عضویت ترکیه در خانواده اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) قابل رفع است.”

APAدفتر محلی APA گزارش داد ، این اظهارات توسط رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه در خطاب به سفیران اتحادیه اروپا در ترکیه صورت گرفت.

اردوغان گفت: “ما مانند ترکیه سهم خود را انجام داده ایم ، اما نتوانسته ایم پاسخی از اروپا به پیشنهادهای خود بگیریم.”

وی با بیان اینکه ترکیه کشوری نیست که یک بار باشد ، بلکه کشوری است که بار را دریافت می کند ، خاطرنشان کرد: این را خواهید دید. به ویژه تعهد ما در جلوگیری از هجوم مهاجران به اروپا هرگز نباید فراموش شود. ما 4 میلیون نفر از مردم سوریه را در کشورمان می پذیریم. ”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>