صراف بالاخان به عنوان رئیس گروه پزشکی منصوب شده است

صراف بالاخان به عنوان رئیس گروه پزشکی منصوب شده است

[ad_1]

قرار جدیدی در انجمن مدیریت واحدهای سرزمینی پزشکی (دکتر) منصوب شده است.

APA گزارش داد كه صراف حسین اف به عنوان رئیس دفتر بایگانی و بایگانی پزشكی منصوب شده است.

صراف حسینوف این واقعیت را برای APA تأیید کرد.

لازم به ذکر است که صراف حسینوف (بالاخان) پیش از این به عنوان مشاور امور عمومی رئیس دانشگاه زبانهای آذربایجان ، رئیس گروه امور دانشجویی و آموزش و پرورش کار می کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>