شخصی که در خانه در تاتارستان تدریس می کند جریمه شده است

شخصی که در خانه در تاتارستان تدریس می کند جریمه شده است

[ad_1]

اقدامات مربوط به جلوگیری از نقض رژیم خاص قرنطینه توسط اداره پلیس منطقه تاتار در حال انجام است.

گروه منطقه ای باردا از خدمات مطبوعاتی وزارت کشور (MIA) به APA گفت که اقدامات انجام شده توسط اداره پلیس منطقه تاتار نشان می دهد که مهریبان مهدیوا در خانه خصوصی خود در این منطقه مشغول تدریس بوده است.

مهدیوا به دلیل نقض قوانین رژیم ویژه قرنطینه به موجب ماده مربوط به قانون جرایم اداری جریمه شد و به والدین 11 دانش آموز هشدار شدیدی داد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>