سفیر مصر در بلگراد در حال گفتگو درباره همکاری دو جانبه در چندین منطقه در صربستان است

سفیر مصر در بلگراد در حال گفتگو درباره همکاری دو جانبه در چندین منطقه در صربستان است

[ad_1]

عمرو الجوآلی سفیر مصر در بلگراد با وزیر تجارت ، جهانگردی و ارتباطات صربستان تاتجانا ماتیچ و آنجلیکا آتانسکوویچ وزیر اقتصاد برای تقویت همکاری های اقتصادی دوجانبه بین دو کشور گفتگو کرد.

امروز ، شنبه ، وزارت امور خارجه در بیانیه ای گفت که آنها همچنین در مورد افزایش سرعت تجارت و تقویت همکاری در جهانگردی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت های کوچک و متوسط ​​، بخش تجارت عمومی و سرمایه گذاری گفتگو کردند.

الجوالی گفت که دیدار با وزیر تجارت ، جهانگردی و ارتباطات بر تلاش برای تقویت نقش شورای تجارت مشترک مصر و صربستان در توسعه روابط بین دو کشور و ترتیب دادن جلسه ای بین دو کشور برای توافق در مورد کار متمرکز است. برنامه ای برای شورای تصویب در اولین جلسه ای که قرار است در حاشیه جلسه بعدی برگزار شود. کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ، علمی و فنی دو کشور در قاهره برگزار می شود.

همچنین پیشنهادهایی برای تسهیل سیستم تجارت دوجانبه و ایجاد کارگروه ناشی از کمیته مشترک تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سفیر الجوایلی افزود که در این نشست همچنین به تقویت گردشگری از صربستان به مصر پرداخته شده است كه طی سالهای اخیر شاهد افزایش و حتی هجوم مداوم حتی در همه گیر شدن تاج سلطنت از طریق هماهنگی متقابل اقدامات پیشگیری بوده است.

وی خاطرنشان کرد که دیدار با وزیر اقتصاد نشان دهنده تمایل دو کشور برای افزایش حجم سرمایه گذاری بین آنها است. هر دو طرف توسعه بخش سرمایه گذاری را در هر دو طرف ارائه دادند و داده های مربوط به سرمایه گذاری مصر در صربستان و صربستان در مصر را ردوبدل کردند.

در این جلسه تلاش های هر دو طرف در تجدید ساختار شرکت ها و فرصت های موجود برای بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد که این نشست به اولویتی که شرکت های کوچک و متوسط ​​از طریق یادداشت تفاهم که در حال حاضر بین مقامات مربوطه در هر دو کشور در حال مذاکره است ، برخوردار هستند ، پرداخته است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>