“سرویس ASAN” خدمات ویژه ای را برای خانواده های شهدا و زخمی ها ارائه می دهد

“سرویس ASAN” خدمات ویژه ای را برای خانواده های شهدا و زخمی ها ارائه می دهد

[ad_1]

برای بازگرداندن تمامیت ارضی ما خدمات ویژه ای برای قربانیان و اعضای خانواده های شهدا در مراکز “خدمات ASAN” تشکیل شده است.

سرویس ASAN به APA گفت كه از طریق این سرویس ویژه ، گروه مربوطه می توانند بدون انتظار در صف از خدمات استفاده كنند. این خدمات فقط در موارد مربوط به مجروحان و شهدا اعمال می شود (از جمله صدور گواهی وراثت و سایر اسناد مربوطه) که فقط مربوط به خود آنها است.

هدف ارائه مراقبت ویژه از کسانی است که به قیمت جان خود از پیروزی جان سالم بدر برده اند تا نشان دهند که همیشه در کانون توجه مردم ما هستند.

در طول ماه ، در مجموع 236 درخواست برای 101 زخمی و 135 خانواده شهید انجام شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>