سال گذشته ، NTRC AzTV را 5000 منات جریمه کرد

سال گذشته ، NTRC AzTV را 5000 منات جریمه کرد

[ad_1]

سال گذشته ، شورای ملی تلویزیون و رادیو تلویزیون و رادیو آذربایجان (AzTV) را 5000 منات جریمه کرد.

APA گزارش داد که این مورد در گزارش شورای ملی تلویزیون و رادیو برای سال 2020 منعکس شده است.

براساس این گزارش ، مطابق ماده 428.11 قانون جرایم اداری ، گزارش اداری در تاریخ 8 مه 2020 تنظیم و به دادگاه منطقه مربوطه ارسال شد. پخش تلویزیونی و رادیویی آذربایجان به دلیل تخلف 5،000 (پنج هزار) منات جریمه شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>