زمان واقعی گزارش شده است

زمان واقعی گزارش شده است

[ad_1]

سرویس ملی هواشناسی هوا اطلاعات واقعی آب و هوا را منتشر می كند.

این سرویس به APA گفت كه در ساعت 16:00 در تاریخ 30 ژانویه ، هوا در این كشور تغییر كرده و هر از گاهی باران می بارد.

نفتالان ، گنجه ، شمكیر ، تووز ، آغدم ، آغستافا ، بالاكان ، اوگوز ، تارتار ، بردا ، مینگاچویر ، یولاخ ، زرداب ، بیلاگان ، ایمیشلی ، كردامیر ، صبیرآباد ، جعفرخان ، سالیان ، حاجی گابل ، نفتچالا ، لانكراناب ، شعبان ، آگسو ، شبه جزیره باکو و آفرون: ماشتاگا ، بینا ، نفت داشلاری ، پیراللهی ، جزیره سیلوف ، باران ، گریز ، خالتان ، گوسار ، آلتیاگاج ، مارازا ، شاماخی ، اسماعیلی ، گابالا ، کیشچای (شکی) ، گوکیوا ، برف نخیا در شارور ، شاهبوز ، داشكسان ، گادابای ، گویگل ، شهدادگ ، خینالیگ.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>