روز گذشته 47 مجرم دستگیر شدند

روز گذشته 47 مجرم دستگیر شدند

[ad_1]

وزارت کشور آماری را درباره جنایات و حوادث ثبت شده توسط نیروی انتظامی در 27 ژانویه منتشر کرد.

سرویس مطبوعاتی وزارتخانه به APA گفت 31 جنایت که پلیس کشور در طول روز مرتکب شده است با “سرنخ های گرم” کشف شد. 18 جرم مربوط به دوره های گذشته کشف شده است.

در مجموع 32 نفر از جمله 21 تحت تعقیب بدهکار بازداشت و تحویل داده شدند.

در نتیجه عملیات جستجو توسط مأموران اجرای قانون ، 26 واقعیت مربوط به مواد مخدر مشخص شد.

47 نفر مشکوک به ارتکاب جرم بازداشت شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>