در ITV تغییرات پرسنلی و ساختاری و انتصابات جدیدی صورت گرفته است

در ITV تغییرات پرسنلی و ساختاری و انتصابات جدیدی صورت گرفته است

[ad_1]

جلسه آنلاین شورای پخش تلویزیون صداوسیما و صداوسیمای عمومی برگزار شد.

ITV به APA گفت که در این جلسه انتصابات کارمندان و تغییرات ساختاری در برخی از مواضع بر اساس معرفی مدیر کل شرکت عمومی تلویزیون و رادیو ، بالاکشی گاسیموف ، مورد بحث قرار گرفت.

با تصمیم شورای صداوسیما ، داداشوف افسر عزیز اوغلو به عنوان رئیس دفتر مرکزی شرکت پخش تلویزیونی و رادیویی عمومی و دولوهانوف فیکرت الهان اوغلو به عنوان مدیر بخش اطلاعات منصوب شدند.

لازم به ذکر است که افسر داداشوف ، دکترای اقتصاد ، پیش از این سمت های مختلفی را در دانشگاه فنی آذربایجان داشت. فیکرات دولوخانوف متخصص ارشد بخش روابط بین الملل شرکت پخش تلویزیونی و رادیویی عمومی بود.

طبق دستورات جدید مدیر کل بالاکیشی گاسیموف ، ولیف علیاسگار ولی اوغلو و سیدوف مهماندار انور اوغلو به عنوان معاون رئیس ستاد پخش تلویزیون رادیو و تلویزیون های عمومی منصوب شده اند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>