در مجموع 223،417 نفر در آذربایجان به COVID-19 آلوده شدند و 2،869 نفر جان خود را از دست دادند

در مجموع 223،417 نفر در آذربایجان به COVID-19 آلوده شدند و 2،869 نفر جان خود را از دست دادند

[ad_1]

تاکنون 223،417 نفر در آذربایجان به ویروس کرونا آلوده شده اند.

ستاد عملیاتی کابینه وزیران به APA گفت که 205406 نفر از آنها تحت درمان قرار گرفتند ، 2869 نفر فوت کردند و تعداد بیماران فعال 15142 نفر بود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>