درجات نظامی در ارتش اوکراین با استانداردهای ناتو سازگار شده است

درجات نظامی در ارتش اوکراین با استانداردهای ناتو سازگار شده است

[ad_1]

درجات نظامی در نیروهای مسلح اوکراین با استانداردهای ناتو سازگار شده است.

APA گزارش می دهد که سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع اوکراین گزارش می دهد.

گزارش شده است که وزیر دفاع آندره تاران دستوری را در این زمینه امضا کرده است.

این دستور انتقال به کدهای درجه نظامی ناتو در نیروهای مسلح را پیش بینی می کند.

وی گفت: “تصمیم برای تغییر سیستم مدیریت شغلی به سبک شوروی به یک سیستم مدرن اتخاذ شده توسط کشورهای پیشرو اتخاذ شده است.”

لازم به ذکر است که قانون انطباق ارتش اوکراین با استانداردهای ناتو توسط رادای Verkhovna در ژوئن سال 2020 تصویب شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>