خانه ای از نوع واگن در آژآبادی سوخته است

خانه ای از نوع واگن در آژآبادی سوخته است

[ad_1]

مساحت کل در منطقه اجاق آبادی 90 مترمربع سازه های قابل اشتعال از خانه ای از نوع واگن 50 مترمربع در منطقه سوخته است.

APA گزارش داد ، به نقل از وب سایت وزارت شرایط اضطراری (MES) ، بقیه خانه از آتش سوزی محافظت شده است.

آتش توسط سرویس های آتش نشانی خاموش شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>