حمله سایبری با هدف قرار دادن وب سایت های سازمان های دولتی در کریمه

حمله سایبری با هدف قرار دادن وب سایت های سازمان های دولتی در کریمه

[ad_1]

مشاور رئیس جمهور کریمه در امور انفورماتیک اولگ کریوچکوف امروز ، پنجشنبه تأیید کرد که وب سایت های مقامات کریمه مورد حمله سایبری گسترده ای قرار گرفته اند و به زودی کار آنها ترمیم خواهد شد.

کریوچکوف در بیانیه های منتشر شده از کانال Russia Today گفت که “حمله گسترده ای علیه تعدادی از وب سایت های سازمان های دولتی در کریمه انجام شده است و ظرف یک ساعت کار همه منابع بازیابی خواهد شد.”

همچنین بخوانید مسکو خواستار خروج همزمان همه نیروها و جناح های خارجی از لیبی است

وی افزود: مقامات ذی صلاح در حال بررسی منبع حمله سایبری هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر وب سایت های رئیس جمهوری ، دولت کریمه و وزارتخانه های منطقه کار نمی کنند.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>