تاکنون 2241908 آزمایش ویروس کرونا در آذربایجان انجام شده است

تاکنون 2241908 آزمایش ویروس کرونا در آذربایجان انجام شده است

[ad_1]

تعداد آزمایشات انجام شده در آذربایجان برای شناسایی موارد جدید COVID-19 اعلام شده است.

ستاد عملیاتی کابینه وزیران به APA گفت که روز گذشته 9 هزار و 915 آزمایش در کشور انجام شده و تاکنون 2 میلیون و 241 هزار و 908 آزمایش انجام شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>