بحث در مورد استراتژی های توسعه معلمان در UNEC برگزار شد

بحث در مورد استراتژی های توسعه معلمان در UNEC برگزار شد

[ad_1]

جلسات با روسای دانشکده ها به منظور افزایش اعتبار UNEC در صحنه بین المللی و افزایش رقابت آن آغاز شده است.

این دانشگاه به APA گفت که در جلساتی به ریاست پروفسور عدالت مرادوف ، رئیس UNEC ، روسای دانشکده ها پیشنهادهایی را برای بهبود کیفیت آموزش ، بهبود حکومت ، بهبود بیشتر تأمین مواد آموزشی و اعلام استراتژی های آینده برای توسعه آموزش ارائه دادند. دانشکده ها

در این جلسات اشاره شد که اقدامات هدفمندی برای حفظ دستاوردهای UNEC ، دستیابی به دستاوردهای جدید ، افزایش تعداد برنامه های دو درجه توسط دانشگاه های برجسته جهان ، جذب استاد در خارج از کشور و افزایش دانشجویان خارجی انجام می شود. دانشگاه اشاره شد که به منظور جذب نامزدهای عالی رتبه ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برنامه عملیاتی را برای دانشکده ها تهیه کرده است و امسال نیز مانند هر سال جلساتی با نامزدها و پخش مستقیم برگزار می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>