افراد مسلح بازداشت شده در باکو

افراد مسلح بازداشت شده در باکو

[ad_1]

افراد مسلح بازداشت شده در باکو

سرویس مطبوعاتی وزارت کشور به APA گفت که در نتیجه عملیات جستجو توسط افسران اداره اصلی مبارزه با جرایم سازمان یافته ، ساکنان باکو یک قبضه اسلحه ماکاروف را از R. Alasgarli و Nagan را از E. Murhudov کشف و ضبط کردند. یک اسلحه کمری ماکاروف ، یک کارتریج کمربند ، هفت کارتریج و یک صدا خفه کن از اسماعیل اف کشف و ضبط شد.

دادرسی کیفری در رابطه با واقعیت ها آغاز شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>