از فردا ، مسیرهای مسیرهای 52 و 193 به طور موقت تغییر می کند

از فردا ، مسیرهای مسیرهای 52 و 193 به طور موقت تغییر می کند

[ad_1]

برنامه های مسیرهای عادی 52 و 193 به طور موقت تغییر می کند.

APA گزارش داد که آژانس حمل و نقل باکو در این مورد گزارش داده است.

براساس این گزارش ، با توجه به کارهای تعمیراتی که از 14 ژانویه در بخشی از خیابان میرمهمود کاظیموسکی روبروی مرکز توان بخشی معلولان به خیابان میرزا ممدحان انجام می شود ، مسیرهای مسیرهای عادی 52 و 193 به طور موقت تغییر می کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>