آذربایجان قانونی در مورد خیریه تهیه خواهد کرد

آذربایجان قانونی در مورد خیریه تهیه خواهد کرد

[ad_1]

کار بر روی لایحه “در مورد فعالیت های خیرخواهانه” ادامه خواهد داشت.

APA گزارش داد که رئیس کمیته کار و سیاست اجتماعی موسی گلیف در جلسه امروز این سخنان را گفت.

این مسئله در برنامه کاری کمیته کار و سیاست اجتماعی برای جلسه بهار 2021 گنجانده شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>